Dyrektywa Energetyczna nie ma zastosowania m.in. do produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. WSA we wskazanym wyroku jednoznacznie stwierdził, że art. 2 ust. 4 dyrektywy energetycznej wprost zakazuje państwu członkowskiemu utrzymywania w mocy normy pozwalającej na opodatkowanie akcyzą olejów wykorzystywanych do celów innych niż napędowe lub opałowe, czyli np. smarowych. Co więcej, sąd potwierdził, że ten przepis jest bezwarunkowy, a obowiązek, który nakłada, jest sformułowany jednoznacznie – oleje smarowe oraz oleje odpadowe nie powinny podlegać akcyzie.
Jakie znaczenie praktyczne ma ten wyrok? Bardzo ważne. Po raz kolejny potwierdza niezgodność z przepisami UE opodatkowania akcyzą olejów smarowych oraz przyznaje, że przepis dyrektywy wyłączający opodatkowanie tych wyrobów jest bezwarunkowy i precyzyjny, co oznacza, że podatnicy mogą się bezpośrednio powoływać na jego brzmienie.

Źródło: Gazeta Prawna