Nie wszystkie uwagi zostały w nim jednak uwzględnione. Najważniejszą zmianą jest obniżka ze 100 do 50 zł wysokości planowanej opłaty od wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. To cieszy, choć nie do końca. Dziś bowiem wnioskujący o uzasadnienie nie płaci ani grosza.
– Motywem proponowanych zmian nie może być wyłącznie ich charakter fiskalny, nie służyłoby to bowiem celom wymiaru sprawiedliwości, zaś wysokie koszty stanowiłyby istotną barierę dostępu do sądu – wskazywał dr Jacek Krawczyk, wiceprezes RCL. Po konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu założeń, w której wzięli udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Gospodarki, RCL oraz Ministerstwa Finansów, resort sprawiedliwości postanowił więc nieco zmodyfikować jego zapisy.
Najistotniejszą zmianą jest obniżenie opłaty od wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia. Na początku MS chciało, aby opłata ta wynosiła 100 zł, teraz ma ona wynosić połowę tej sumy. Jak wyjaśnia Joanna Dębek z MS, pod wpływem uwag, jakie pojawiły się w trakcie uzgodnień, resort doszedł do wniosku, że istotnie opłata ustalona na poziomie 100 zł mogłaby być wygórowana.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna