Jak stwierdził adw. Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW,  minister rozwoju i finansów może w każdej chwili odwołać członków rady fundacji oraz może sprzeciwić się ewentualnym zmianom w statucie fundacji.  Minister rozwoju i finansów może przede wszystkim wystąpić o uchylenie uchwały lub zawieszenie zarządu.
Działania kontrole należą również do  starosty.
PKW na tym etapie nie ma uprawnień władczych do badania legalności kampanii skierowanej przeciwko sądom - podkreślił adw. Hermeliński. Będzie sprawdzać legalność działań dopiero gdy rozpocznie się kampania wyborcza do samorzadów. A także po wyborach i przeprowadzonej kampanii, gdy partie złożą swoje sprawozdania finansowe.
Warto dodać, że na kampanię Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe sądy" wydano ok. 19 mln zł