Jak poinformowała sekcja prasowa Sądu Najwyższego, Manowska i jej współpracownicy spotkają się m.in. z prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Róbertem Spanó i sędziami Sekcji Pierwszej, rozpoznającej sprawy dotyczące Polski. I prezes SN odbędzie też spotkanie z m.in. sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejčinović Burić i kilkoma innymi wysokimi przedstawicielami tej instytucji.

Czytaj: Komisarz Rady Europy apeluje o rezygnację ze zmian w ustawach sądowych>>
 

Członkowie delegacji Sądu Najwyższego spotkają się również z zastępczynią sekretarza Komisji Weneckiej Simoną Granatą-Menghini, a także z przedstawicielami Komisji Prawnej oraz z szefową Komisji Politycznej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Despiną Chatzivassiliou-Tsovilis.

Z informacji przekazanych przez SN wynika, że prezes Manowska podczas spotkań w Strasburgu będzie mówiła m.in. o doniosłości merytorycznego dialogu między instytucjami. O roli organów międzynarodowych w dziedzinie praworządności i stałego podnoszenia standardów ochrony praw człowieka oraz zadań sądów najwyższych państw europejskich w tym procesie.

 


Z oficjalnej informacji to nie wynika, ale rozmówcy reprezentantów SN bez wątpienia pytać będą także o przestrzeganie w Polsce standardów państwa prawa, bo instytucje Rady Europy, szczególnie Komisja Wenecka, wielokrotnie krytycznie wypowiadały się o wprowadzanych zmianach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym także Sądu Najwyższego. 
- Źle oceniamy stan reformy sądownictwa w Polsce - stwierdziła w styczniu tego roku poseł-sprawozdawca Azadeh Rojhan Gustafsson, prezentując na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy raport oceniający reformy sądownictwa w Polsce. Powołała się m.in. na ustalenia Komisji Weneckiej i dodała, że „polski rząd nie wykazuje chęci współpracy z Radą Europy”. A eurodeputowana z Holandii Ria OOmen – Ruijten z grupy EEP stwierdziła, że „sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości jest dramatyczna”, dodając „Nie możemy mówić o niezależności sądownictwa w Polsce. Mamy do czynienia z najgorszym obliczem polityki i nieetycznego zachowania”.

Czytaj: 
W Radzie Europy krytycznie o zmianach w polskich sądach>>

Komisja Wenecka krytycznie o ustawie mającej dyscyplinować sędziów>>

Pierwsza kurtuazyjna wizyta zagraniczna I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej wskazuje, że przywiązuje ona dużą wagę do dialogu z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i z instytucjami Rady Europy - powiedział rzecznik SN Aleksander Stępkowski.