Nie wiadomo, jakie ceny zostaną zaproponowane w rozpisanym niedawno nowym przetargu, wiadomo natomiast, że umowa ma trwać dłużej, bo trzy lata liczone od 2 stycznia 2016 r. Tym razem jednak zamówienie dotyczy wyłącznie przesyłek dla sądów – prokuratorskie wyłączono do odrębnego postępowania.
Podobnie jak przed dwoma laty zamówienie chcą realizować operator wyznaczony, czyli Poczta Polska, i alternatywny: PGP. Obydwie firmy po przeczytaniu specyfikacji złożyły jednak odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Co ciekawe, obydwie przekonują, że warunki przetargowe stawiają w uprzywilejowanej sytuacji konkurenta.
W stosunku do poprzedniego przetargu odwróciły się nieco role: ponieważ teraz to PGP realizuje usługę dla sądów, to Poczta Polska (PP) uważa, że jej przeciwnik ma ułatwione zadanie.
Więcej>>>
 

LEX Zamówienia Publiczne>>>