Po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło zmienić niektóre propozycje w projekcie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", jedną ze spornych kwestii był sposób finansowania nowego wynagrodzenia dla pisarzy i wydawców z tytułu darmowego wypożyczania ich książek przez biblioteki publiczne. MKiDN od początku proponowało, by koszty z tym związane wziął na siebie budżet państwa. Na to jednak nie chciało się zgodzić Ministerstwo Finansów. Sugerowało, że partycypować w tym powinny gminy, miasta czy powiaty, gdyż to one odpowiadają za utrzymanie bibliotek.

– W ramach konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 6 lutego, podjęto temat źródła finansowania wypłaty wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Potwierdzono uzgodnienia pomiędzy członkami kierownictw resortów ustalające, że źródłem finansowania wypłaty wynagrodzeń będzie budżet państwa. Obecnie trwają prace nad zapewnieniem zgodności planowanych przepisów z brzmieniem ustawy o finansach publicznych – mówi Maciej Babczyński, rzecznik prasowy MKiDN.
Więcej: Dziennik Gazeta Prawna>>>

Czytaj: Resort kultury przygotowuje nowelizację ustawy o prawie autorskim>>>

ID produktu: 40116549 Rok wydania: 2014
Autor: Janusz Barta,Ryszard Markiewicz
Tytuł: Prawo autorskie i prawa pokrewne>>>