- Trzeba przywrócić praworządność, by konstytucja w naszym kraju przez wszystkich była przestrzegana - podkreśliła kandydatka KO-PO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jeśli wygramy wybory, kwestia przywrócenia w Polsce praworządności będzie jednym z naszych najważniejszych zadań, które będziemy realizować już w ciągu pierwszych miesięcy – zapewniła.

Natomiast Władysław Teofil Bartoszewski z PSL podkreślał, jak istotne jest przestrzeganie Konstytucji w procesie naprawy wymiaru sprawiedliwości. - PiS działał tak, jakby miał większość konstytucyjną, której nie miał, wprowadził do wymiaru sprawiedliwości ogromny chaos. Sprzątając ten chaos musimy pamiętać, że my działamy zgodnie z literą prawa i że jest to ważniejsze niż nasze intencje i przekonanie o własnej racji. Tak właśnie zaczyna się autorytaryzm – kiedy władza uważa, że nie musi przestrzegać prawa, bo ma rację – wyjaśniał. - To bardzo ważne, że pod Paktem podpisała się cała demokratyczna opozycja. Możemy się nie zgadzać w kwestiach polityki rolnej, podatków czy ochrony zdrowia, możemy na ten temat dyskutować. Ale uznanie państwa prawa jest podstawą demokracji – stwierdził przedstawiciel komitetu wyborczego PSL.

Podpisując "Pakt naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości", komitety wyborcze zobowiązują się: przywrócić rządy prawa i ład konstytucyjny w Polsce, opierając się na Konstytucji, działając na jej podstawie i w jej granicach, wykonywać wszystkie wiążące wyroki sądów powszechnych, administracyjnych SN, NSA i Trybunałów, a także przeprowadzić zarówno naprawę wymiaru sprawiedliwości, jak i jego reformę.

"Pakt Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości" zawiera następujące zobowiązania:
W poczuciu odpowiedzialności za stan demokracji i wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz o podstawowe prawa i bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek naszego kraju i naszą przyszłość w strukturach Unii Europejskiej, ogólnopolskie komitety wyborcze zobowiązują się niniejszym publicznie, wobec tysięcy aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji oraz milionów wyborczyń i wyborców, do podjęcia wszelkich działań, aby w najbliższej kadencji Sejmu i Senatu:

  •     Przywrócić rządy prawa i ład konstytucyjny w Polsce, opierając się na Konstytucji, działając na jej podstawie i w jej granicach 
  •     Wykonywać wszystkie wiążące wyroki sądów powszechnych, administracyjnych SN, NSA i Trybunałów, 
  •     Przeprowadzić zarówno naprawę wymiaru sprawiedliwości, jak i jego reformę 
  •     Przywrócić niezależność Trybunału Konstytucyjnego i odbudować jego autorytet 
  •     Stworzyć Krajową Radę Sądownictwa niezależną od polityków i bliższą obywatelom 
  •     Zapewnić, aby sądy były niezależne od polityków 
  •     Zapewnić prokuratorom niezależność od politycznych nacisków 
  •     Zadbać o sprawne sądy 
  •     Uczynić sądy dostępnymi dla ludzi


Czytaj: Prezes PiS: Będziemy zmieniać sądy i Unia nam w tym nie przeszkodzi>>

Potrzebujemy przywrócenia praworządności i niezależności sądów i prokuratury od wpływów politycznych. Odnowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Chcemy dostępnych, sprawnie działających instytucji - przekonują autorzy "Paktu".