Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie dot. ośrodka z 16 stycznia 2014 r. Wprowadza on jedną zmianę - dotychczasowe sale "nie większe niż 2-osobowe" mają być teraz "salami łóżkowymi".

Z uzasadnienia wynika, że zmienione ma zostać też wyposażenie tych sal. Dotychczas w każdej z nich były węzeł sanitarny - z muszlą klozetową, umywalką i natryskiem - teraz planuje się z tego zrezygnować.   
Do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (na zdjęciu powyżej), potocznie zwanego ośrodkiem dla "bestii" od 2014 r. trafiają sprawcy najpoważniejszych przestępstw, którzy odsiedzieli już karę więzienia, ale zdaniem dyrektorów zakładów karnych powinni być izolowani od społeczeństwa, bo stanowią zbyt duże zagrożenie. Decyzję o umieszczeniu w placówce podejmuje sąd, na podstawie opinii biegłych. Przebywają tu osoby, które trafiły za kratki m.in. za zabójstwa dzieci. Początkowo informowano, że umieszczonych zostanie tu 10 osób.

Limit był, ale go nie przestrzegano
Marcin Szwed, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podkreśla w rozmowie z LEX.pl., że obowiązujące poprzednio ograniczenie liczebności sal tak naprawdę nie było przestrzegane.

- Wskazywały na to informacje, które docierały do nas od znajdujących się tam osób. Jedna z nich informowała, że przebywa obecnie w sali, w której razem z nią mieszka jeszcze sześciu pacjentów. Czyli poważnie wykraczało to poza limit określony w rozporządzeniu - mówi.

W jego ocenie wprowadzana zmiana "niewątpliwie spowoduje obniżenie jakości warunków bytowych w ośrodku".

- Początkowo planowano, że będzie to ośrodek terapeutyczny dla niewielkiej liczby pacjentów, natomiast jeżeli sale będą grupowe, na 7, 8 osób, to możemy powiedzieć, że odchodzi się od terapeutycznego charakteru na rzecz miejsca detencji - ocenił.

Zmiana efektem aktualnej sytuacji w ośrodku
Pytane o sprawę Ministerstwo Zdrowia uzasadnia, że opracowywana zmiana rozporządzenia ws. Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym wynika z konieczności dostosowania obecnych przepisów prawnych do aktualnego stanu faktycznego w ośrodku.

- Z uwagi na planowany 3-letni okres realizacji budowy nowego pawilonu szpitalnego, a także w związku z ciągłym napływem nowych pacjentów kierowanych do ośrodka na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, w chwili obecnej nie ma możliwości zrealizowania warunków pobytu osób umieszczonych, stosownie do obowiązujących regulacji - informuje Dyrektor Biura Prasy i Promocji Krzysztof Jakubiak.

Jak dodaje, w ośrodku aktualnie przebywa 49 osób, liczba łóżek - zgodnie z rozporządzenia - wynosi 60.

Z nieoficjalnych informacji LEX.pl wynika, że sytuacją w ośrodku zaniepokojony jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Przygotowuje w tej sprawie wystąpienie.

Czytaj: Ośrodek w Gostyninie będzie miał nową siedzibę >>

 

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji, Marek Chmaj
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej