Czytaj: RPO w ogniu krytyki, bo upomniał się o prawa podejrzanego>>

Organizacje - m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”, Amnesty International, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - stwierdzają w swoim wystąpieniu, że działania Rzecznika Praw Obywatelskich oceniamy jako modelową i uzasadnioną okolicznościami sprawy realizację jego konstytucyjnych zadań, a także obowiązków Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. - W swojej dotychczasowej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie dał przykład swojego zaangażowana w sprawy wielu grup społecznych, podejmując interwencje m.in. w sprawach lokatorów, dziennikarzy, kredytobiorców, osób z niepełnosprawnościami, czy sędziów i prokuratorów - czytamy w dokumencie.

 

Jak stwierdzają autorzy oświadczenia, tym przypadku, w związku z podjętą interwencją, Rzecznik spotkał się z brutalnym atakiem ze strony polityków i mediów pozostających pod kontrolą obecnej większości rządzącej. - Sprzeciwiamy się tego rodzaju mowie nienawiści. Oceniamy ją jako szkodliwą dla ochrony praw i wolności wszystkich obywateli, gdyż może ona wywoływać u nich wrażenie, że w zderzeniu z machiną państwa są bezbronni. Nieuchronnie prowadzić to będzie do erozji zaufania do państwa i prawa - napisali w oświadczeniu.

Czytaj: Upubliczniając nagrania z zatrzymań, służby balansują na granicy prawa >>
 

Przy okazji organizacje wyrażają zaniepokojenie obniżaniem się poziomu ochrony praw człowieka w Polsce. - Zachowanie organów ścigania, przedstawicieli prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, polityków rządowych oraz mediów publicznych, polegające na bezprzykładnym ataku personalnym na Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji zwrócenia przez niego uwagi na oczywiste naruszenie standardów praw człowieka, daje wyraźnie do zrozumienia, że organy władzy publicznej w Polsce nie zamierzają stosować się do standardów międzynarodowych wynikających z Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a także Protokołu fakultatywnego - napisano w oświadczeniu.

Oświadczenie podpisały organizacje:

 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
 • Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
 • Forum Współpracy Sędziów
 • Projekt: Polska
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Kultura Niepodległa
 • Fundacja Autonomia
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 • Greenpeace Polska
 • Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Fundacja Dajemu Dzieciom Siłę
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Fundacja Autonomia
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 • Fundacja WWF Polska
 • Akcja Demokracja
 • Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 • Towarzystwo Dziennikarskie
 • Fudacja ePaństwo
 • Fundacja Panoptykon
 • Łańcuch Światła Poznań
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
 • Forum Darczyńców w Polsce
 • Fundacja Pole Dialogu
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej