W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów sejmowych: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 oraz Konfederacji, a także przedstawiciele środowisk prawniczych i stowarzyszeń osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. W obradach nie wzięli udziału przedstawiciele PiS i rządu ani prezydenta. Na sali był obecny poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, nie zasiadł jednak za stołem obrad.

Czytaj: Okrągły stół o praworządności bez PiS, rządu i prezydenta>>
 

Plan prawdziwej reformy

W przyjętym dezyderacie zadeklarowano, że "okrągły stół" jest początkiem drogi wypracowania konsensusu dotyczącego "prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości". Podkreślono, że konieczne jest przeprowadzenie zmian w wymiarze sprawiedliwości po to, by polskie sądy działały bez zwłoki, a "Polacy idący do sądów nie mieli wątpliwości, że idą do nich po sprawiedliwość". Zdaniem uczestników spotkania państwo prawne "nie oznacza państwa prawników", tylko państwo, w którym każdy obywatel ma dostęp do niezależnego i bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. Zapisano też, że sądy nie są własnością "partii politycznych, lobby, czy osób" i mają one służyć wszystkim Polakom "bez względu na zasobność portfela" czy poglądy polityczne.

 

Dwa zespoły opracują projekty

Na zakończenie obrad "okrągłego stołu" powołano dwa zespoły eksperckie, które mają pracować na rzecz tej reformy. Pierwszy to zespół ekspercki ds. bieżących wydarzeń w wymiarze sprawiedliwości, m.in. Krajowej Rady Sadownictwa, Sądu Najwyższego, ustroju sądów powszechnych. Drugi zespół ekspercki powołano do spraw uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości. Zespół ten ma się również zajmować udziałem czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzeniem instytucji sędziego pokoju, zmianami w procedurach i nadzorem nad sądami.

Zaproszono też przedstawicieli wydziałów prawa polskich uczelni, ekspertów - konstytucjonalistów oraz przedstawicieli organizacji społecznych do opracowania i przedstawienia rozwiązań w tych zespołach eksperckich. Do wypracowania rozwiązań mających unowocześnić wymiar sprawiedliwości w Polsce zaproszono również przedstawicieli zawodów prawniczych: stowarzyszeń sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i innych.

Prowadzący posiedzenie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zapowiedział, że ponowne spotkanie uczestników "okrągłego stołu" ws. wymiaru sprawiedliwości odbędzie się w ciągu miesiąca.