W tym roku organizatorzy akcji zapraszają szczególnie wszystkich zainteresowanych prawem pracy, w tym również kwestiami mobbingu czy dyskryminacji ze względu na płeć i wiek. Akcja trwać będzie od 19 do 23 kwietnia.
Szczegółowa informację o miejscach i terminach przyjęć już wkrótce znajdzie się na stronie www.niebieskiparasol.info, stronach internetowych okręgowych izb radców prawnych a także pod informacyjnym telefonem 22 622 02 18.
Jak informuje Biuro Prasowe Krajowej Izby Radców Prawnych, z badań, które dla KIRP zostały przeprowadzone przez OBOP wynika, że jedynie 14 proc. Polaków – w ostatnich pięciu latach - konsultowało się z prawnikami. Tylko 1 proc. badanych wskazało, że przeszkodą dla kontaktów z prawnikiem są wysokie ceny porad. Pozostali badani twierdzili, że nie mieli takiej potrzeby.
Duże zainteresowanie ubiegłoroczną akcją samorządu radców prawnych „Niebieski parasol” świadczy jednak o ogromnym zapotrzebowaniu społeczeństwa na rzetelne porady prawne. Przez cały tydzień od 20 do 25 kwietnia, w 33 miastach Polski około 600 radców prawnych i aplikantów udzielało porad prawnych wszystkim potrzebującym. Na dyżury radców prawnych zgłosiło się wówczas ok. trzech tysięcy osób. Choć akcja „Niebieski Parasol” skierowana była głównie do konsumentów, to jednak udzielano także porad m. in. z zakresu prawa spółdzielczego, lokalowego, gospodarki nieruchomościami i ksiąg wieczystych.