GRECO, czyli Grupa Państw Przeciwko Korupcji (Group of States against Corruption), została powołana przez Radę Europy w 1999 roku. Wśród członków Grupy znajduje się 45 krajów z Europy i Stany Zjednoczone. Siedzibą organizacji jest Strasburg.

Czytaj: Ustawa mająca dyscyplinować sędziów wchodzi w życie>>
 

Prezes GRECO Marin Mrczela zareagował w ten sposób na uchwalenie w Polsce tzw. ustawy represyjnej. Napisał, że jest ona "jeszcze bardziej osłabia niezależność sądownictwa w Polsce, między innymi ograniczając wolność sędziów i dając władzy wykonawczej dodatkowe mechanizmy kontroli sądownictwa i sędziów". - Zmiany te narażają polskich sędziów na postępowania dyscyplinarne za wydawanie decyzji wymaganych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem Unii Europejskiej - czytamy w liście do ministra Zbigniewa Ziobro. 

Prezes GRECO poinformował również, że na posiedzeniu instytucji, które odbędzie się 16-20 marca, Polska została poproszona o przedstawienie aktualnej sytuacji.

Marin Mrczela zaznaczył też, że GRECO "mocno krytykowała znaczące osłabienie niezależności sądownictwa w Polsce, które jest spowodowane reformami wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanymi w latach 2016-18". - Wzywam państwa rząd do ponownego rozważenia tych zmian. Jeśli tak się stanie, gwarantuję pełne wsparcie organizacji GRECO - napisał prezes GRECO i zapewnił, że instytucja "nadal będzie monitorować sytuację w Polsce".