Opinię taką ekspertka przedstawiła w recenzji do wydanego właśnie 6-tomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego.  
Jak informują jego autorzy, w publikacji przedstawiono kompleksowe ujęcie wątków materialnoprawnych, z uwzględnieniem ważniejszych aspektów procesowych i wynikających z ustaw szczególnych, a także wskazano zalecane sposoby interpretacji przepisów, co umożliwia uzasadnianie podnoszonych twierdzeń i argumentów. w szczególności prowadzenie spraw klientów.

- Wysokim walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu.
Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów - dodaje recenzentka prof. Ewa Bagińska.

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I [PRZEDSPRZEDAŻ]Zdaniem autorów opracowania, Komentarz będzie przydatny dla sędziów, gdyż znajdą tu  szczególne uwypuklenie aktualnego orzecznictwa oraz wyraźne wskazania co do pożądanych interpretacji w przypadku sporów doktrynalnych, zawiera kompleksowy przegląd stanowisk doktryny oraz orzecznictwa sądów wszystkich instancji, w tym rejonowych.
- Komentarz napisany jest w sposób umożliwiający łatwe odnalezienie szukanych zagadnień, przedstawia zagadnienia w kontekście praktyki stosowania prawa, a także przepisów proceduralnych i przepisów szczególnych, co ułatwia zrozumienie istoty określonej instytucji prawnej. Komentarz zawiera kompleksowy przegląd stanowisk doktryny oraz orzecznictwa sądów wszystkich instancji, w tym rejonowych, a także wskazuje zagadnienia sporne i argumentację wspierającą zalecaną interpretację - czytamy w opisie dzieła.

Więcej o produkcie>>>