* Michała Pawłowskiego, obecnego partnera kierującego warszawskim zespołem rynków kapitałowych, na stanowisko equity partnera
* Piotra Ciołkowskiego na stanowisko partnera w ramach praktyki energetycznej
* Katarzynę Kucharczyk na stanowisko counsela w departamencie postępowań spornych
* Adama Stopyrę na stanowisko counsela w departamencie bankowości i finansów międzynarodowych
* Ewę Świderską na stanowisko counsela w zespole ds. sektora ubezpieczeniowego.

"Tegoroczne nominacje są odzwierciedleniem wzrostu naszych praktyk i planów dalszego rozwoju oraz efektem rosnącej specjalizacji i dostosowywania naszej oferty do potrzeb klientów" – mówi Małgorzata Surdek, partner zarządzający kancelarią CMS na polskim rynku.

Wszystkie nominacje weszły w życie od 1 maja br.

Michał Pawłowski od wielu lat specjalizuje się w transakcjach na rynkach kapitałowych, prawie handlowym oraz prawie papierów wartościowych. Reprezentuje klientów w transakcjach obejmujących oferty publiczne akcji (pierwotne i wtórne), programy emisji obligacji, procesy wycofywania spółek z obrotu giełdowego (P2P) oraz fuzje i przejęcia. Do CMS dołączył wraz z zespołem latem 2015 r. W nowej roli Michał Pawłowski będzie koncentrował się na dalszym rozwoju praktyki rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Zespół rynków kapitałowych zadebiutował w tegorocznym rankingu Legal 500 od razu w grupie 2. Michał Pawłowski jest rekomendowany w dziedzinie rynków kapitałowych w rankingach Chambers & Partners.
Jest adwokatem, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz ekonomię na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Michał Pawłowski

Piotr Ciołkowski, radca prawny, będzie w dalszym ciągu rozwijał kierowany przez niego zespół regulacyjny w ramach departamentu energetyki. Wychowanek programu dla absolwentów prowadzonego przez CMS, posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora. Oprócz pomocy klientom w związku z podejmowaniem, bezpiecznym prowadzeniem oraz restrukturyzowaniem ich działalności, jest odpowiedzialny za negocjacje umów sprzedaży towarów takich jak ropa naftowa, energia elektryczna i gaz oraz praw majątkowych. Bierze także udział w transakcjach nabywania przedsiębiorstw zarówno w sektorze energii konwencjonalnej jak i odnawialnej. Prowadził także wiele sporów sądowych w szczególności z Prezesem URE.
Zespół regulacyjny CMS kierowany przez Piotra Ciołkowskiego zajął pierwsze miejsce w tegorocznym Rankingu kancelarii regulacyjnych Polityki Insight. Od wielu lat praktyka energetyczna CMS w Polsce utrzymuje się w najwyższych kategoriach (Band 1 i Tier 1) w rankingach Chambers & Partners oraz Legal500 oraz rekomendowana jest w rankingu dziennika Rzeczpospolita. Piotr Ciołkowski był również indywidualnie rekomendowany w ostatniej edycji rankingu Legal500. Jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Piotr Ciołkowski

Katarzyna Kucharczyk, radca prawny, posiada ponad 10 letnie doświadczenie w reprezentowaniu instytucji finansowych, a także klientów z sektora budowlanego, IT czy telekomunikacyjnego w sporach przed sądami powszechnymi oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. Występuje również przed urzędem patentowym i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących własności intelektualnej. W nowej roli Katarzyna zamierza skoncentrować się m.in. na rozwoju praktyki sporów budowlanych oraz sporów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze finansowym.
Katarzyna specjalizuje się w sporach dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych oraz nieruchomości. Działała m.in. na rzecz użytkownika wieczystego w precedensowej sprawie dotyczącej rozwiązania użytkowania wieczystego centralnie położonego gruntu w Warszawie oraz była pełnomocnikiem w sprawach dotyczących budowy autostrad. Reprezentuje także klientów w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, zwłaszcza instytucje finansowe. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie postępowań spornych w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

Katarzyna Kucharczyk

Dr Adam Stopyra, adwokat, związany z rynkiem bankowym od ponad 10 lat. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych sektora bankowego. Jako counsel będzie kierował praktyką instrumentów pochodnych, sekurytyzacji oraz regulacji. Ekspertyzę prawną łączny z doświadczeniem zdobytym w Departamencie Adekwatności Kapitałowej Raiffeisen Banku, gdzie odpowiedzialny był za kwestie sprzedaży portfeli i sekurytyzacji. Posiada doświadczanie we wdrażaniu unijnych regulacji takich jak EMIR, CRD IV, MiFID, UCITS. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Stopyra

Ewa Świderska, w CMS od 2006 roku, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, zwłaszcza sektora ubezpieczeniowego. Jako counsel i lider zespołu ds. sektora ubezpieczeniowego będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój tej praktyki. Ekspertyzę prawną łączy z doskonałym rozumieniem rynku ubezpieczeniowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. jako prawnik wewnętrzny w międzynarodowych towarzystwach ubezpieczeniowych. Doradzała w zakresie postępowań przed organem nadzoru, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów ubezpieczeniowych oraz w kwestiach bancassurance. Zajmowała się również zagadnieniami ochrony danych osobowych i ochrony konsumenta. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje udział w transakcjach na rynku usług finansowych, w tym m.in. łączenia i restrukturyzacji międzynarodowych instytucji finansowych.
Jest radcą prawnym, ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Ewa Świderska