Takie zmiany wprowadzić ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. O wydanie nakazu zapłaty wierzyciel będzie mógł wystąpić, według swojego uznania, do sądu bądź do notariusza, jednak wniesienie sprzeciwu spowoduje upadek notarialnego nakazu zapłaty, a wierzycielowi pozostanie droga sądowa.

Według rzadowego projektu, który obecnie ejst na etapie konsultacji, nakaz będzie tytułem egzekucyjnym, a jego wystawienie przerwie bieg terminu przedawnienia. Dane o dokumencie trafią do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną, która zapewni notariuszom dostęp do systemu. Jako że nakaz nie będzie równoznaczny z orzeczeniem, nie będzie w jego przypadku stosowana fikcja doręczenia - niedoręczenie skutkować będzie uchyleniem nakazu przez notariusza. Wyjątkiem będzie odmowa przyjęcia przesyłki przez adresata.

 

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł