Projekt nowej ustawy o prawach konsumenta, nad którą w najbliższym czasie ma rozpocząć pracę sejmowa komisja gospodarki, zmienić ma zasady reklamowania towarów przez konsumentów. Dzisiaj podstawę do tego dają przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w której określono zasady niezgodności towaru z umową. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to rękojmia, która dzisiaj obowiązuje jedynie w stosunkach między przedsiębiorcami, a na powrót ma dotyczyć także sprzedaży konsumenckiej.
Zgodnie z przewidzianymi w projekcie przepisami przejściowymi do umów zawartych, zanim zacznie obowiązywać nowa ustawa, stosuje się regulacje dotychczasowe – a więc zawarte w dotychczasowej ustawie, mimo że zostanie ona uchylona.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna