Spór zainicjowały grupy mieszkańców tych dwóch dzielnic. Zakwestionowały one zmianę dotychczasowych okręgów. Na Pradze Północ było do tej pory cztery okręgi (wybierano od 4 do 7 radnych), a po zmianie - powstało pięć, w każdym po pięciu radnych.

Manipulowanie okręgami może wpłynąć na wynik wyborczy

Na Ochocie były trzy okręgi po 7 i 8 radnych, a zmieniono na cztery okręgi.
W tych dwóch przypadkach komisarz skarg nie uwzględnił. A Państwowa Komisja Wyborcza w ramach kontroli nadzorczej uchyliła postanowienia komisarza.

Więcej>>WSA: Okręgi wyborcze w Warszawie źle wyznaczone