Chodzi o wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 grudnia 2016 r. wydanego z powództwa Karola Tendery przeciwko Zweites Deutsches Fernsehen („ZDF") (sygn. akt I ACa 1080/16).

W wyroku tym Sąd Apelacyjny zobowiązał ZDF do publicznego przeproszenia Tendery, byłego więźnia obozu w Auschwitz, za naruszenie jego dóbr osobistych przez użycie sformułowania „polskie obozy śmierci". Sąd uznał, że w takim przypadku przeprosiny listowne nie wystarczą - za adekwatny środek uznać należy zamieszczenie przeprosin na głównej stronie portalu ZDF, na której pojawiło się wcześniej nieprawdziwe określenie.
Teraz sprawą wykonania wyroku zajmuje się niemiecki sąd. ZDF przekonuje, że wyrok nie powinien być w Niemczech wykonany i jako argument podaje uchwalone przez polski parlament ustawy dotyczące sądów. Inicjatywy legislacyjne, o których wspomina w swoim piśmie procesowym z 17 lipca 2017 r. ZDF, to projekty ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Dwie pierwsze ustawy zostały zawetowane przez Prezydenta RP i w rezultacie nie weszły w życie. Trzecia - o ustroju sądów powszechnych - weszła w życie w dniu 12 sierpnia 2017 r., a zatem ponad osiem miesięcy po wydaniu prawomocnego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

W sprawie wypowiedział się polski rzecznik praw obywatelskich, który z całą stanowczością oświadczył, że jest przekonany o niezawisłości polskiego sądu orzekającego w tej sprawie oraz o niezależności orzekających sędziów.
Rzecznik przypomina, że przystąpił do postępowania przed Sądem Apelacyjny w Krakowie oraz wziął udział w rozprawie, podczas której sąd wysłuchał argumentów obu stron oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, który poparł powództwo Karola Tendery. - Jako uczestnik tego postępowania, a także niezależny organ stojący na straży praw i wolności obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich wyraża pełne zaufanie do bezstronności sądu w sprawie Karola Tendery – czytamy w oświadczeniu RPO.

Czytaj: W sobotę wchodzą w życie zmiany w Prawie o ustroju sądów powszechnych>>

Przy okazji Rzecznik przypomniał, że sam przedstawiał krytyczne uwagi do tych projektów - zarówno co do meritum, jak i odnośnie do trybu legislacyjnego. - Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno projekty ustaw które nie weszły w życie, jak i ustawa która weszła w życie w bieżącym miesiącu nie mogły mieć jakiegokolwiek wpływu na sposób orzekania sądu w sprawie Karola Tendery przeciwko ZDF i treść samego wyroku, wydanego w grudniu 2016 r. – czytamy w oświadczeniu RPO.