Już dziś polski system prawny dysponuje odpowiednimi narzędziami prawnymi dostępnymi dla każdego podatnika i nie ma potrzeby tworzenia kolejnej instytucji - powiedział podczas wtorkowych obrad komisji finansów Jacek Brzezinka, poseł sprawozdawca podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, która zajmowała się tym projektem.
Dodał, że sprawy prawa podatkowego są przedmiotem działań Rzecznika Praw Obywatelskich.
"W ocenie członków podkomisji proponowane rozwiązanie prowadzi do dublowania zadań, powielania istniejących struktur i niewątpliwie będzie generowało dodatkowe koszty" - powiedział poseł. W imieniu podkomisji wnosił o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek ten poparła większość członków komisji finansów.

W uzasadnieniu projektu dotyczącego powołania Rzecznika Praw Podatnika, którego autorami byli posłowie PiS wskazano, że miałby on stać na straży praw podatnika. "Dysproporcja pomiędzy siłą działań organów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów jako prawodawcy - a możliwościami obrony podatników wymaga stworzenia wyspecjalizowanej instytucji, która zapewni praworządność w egzekwowaniu danin publicznych" - napisano. Zdaniem autorów projektu dzięki ustawie wzmocniona byłaby pozycja podatnika względem organów podatkowych