Ogłoszenie wyników LV  Konkursu miesięcznika Państwo i Prawo oraz wręczenie nagród ufundowanych dzięki wsparciu Wydawcy – Wolters Kluwer Polska odbyło się w piątek 13 listopada br.

Skład Sądu Konkursowego LV Konkursu „Państwa i Prawa” został powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN:

  • Prof. Andrzej Wróbel – przewodniczący
  • Prof. Joanna Haberko
  • Prof. Dagmara Kornobis-Romanowska
  • Prof. Ewa Rott-Pietrzyk
  • Prof. Zygmunt Niewiadomski
  • Prof. Monika Szwarc
  • Prof. Piotr Tuleja – przedstawiciel Wolters Kluwer Polska
  • Prof. Tadeusz Wiśniewski
  • Prof. Jerzy Zajadło

Jak poinformował prof. Andrzej Wróbel, redaktor naczelny miesięcznika Państwo i Prawo, do konkursu zgłoszono w sumie 29 prac, w tym 14 habilitacyjnych i 15 doktorskich. - Do drugiego etapu zakwalifikowaliśmy po siedem prac z każdej grupy i ostatecznie postanowiliśmy nagrodzić pięć z nich. Jeśli chodzi o poziom nadesłanych prac, to zarówno rozprawy habilitacyjne jak i doktorskie to był on bardzo wysoki, no może poza dwoma, które były słabsze. Mieliśmy wręcz trudności z wyborem prac do drugiego etapu konkursu, bo ich poziom był wyrównany - mówi prof. Wróbel. 

Przewodniczący sądu konkursowego wyjaśnia, że przy ocenie prac brane były pod uwagę trzy kryteria: czy praca posiada elementy nowatorskie, czy jest przydatna do badań naukowych i praktyki oraz warsztat i metodologię

- Wśród prac doktorskich zdecydowanie wyróżniały się prace, które otrzymały pierwszą i drugą nagrodę, czyli praca o ratio przedawnienia pani Joanny Kruszyńskiej-Kola i praca pana Marcina Szweda o przymusowym umieszczaniu z szpitalach psychiatrycznych. Natomiast wśród prac habilitacyjnych na wyróżnienie zdecydowanie zasłużyła rozprawa Macieja Zachariasiewicza o klauzuli porządku publicznego - mówi redaktor naczelny Państwa i Prawa. I dodaje, że te prace zasłużyły na nagrody nie tylko dlatego, że z naddatkiem spełniają te wszystkie trzy kryteria obowiązujące w konkursie, ale one są niezwykle istotne z punktu widzenia misji, ponieważ mogą być wykorzystywane zarówno w procesie kształcenia prawników, ale także mogą być wykorzystywane w praktyce. 


Najlepsze prace habilitacyjne: 

Pierwsza nagroda:

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ: Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości (ALK),

Druga nagroda:

ANNA RYTEL-WARZOCHA: Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego (UG),

Wyróżnienie:

JERZY PARCHOMIUK: Nadużycie prawa w prawie administracyjnym (KUL),

Czytaj także: "Państwo i Prawo" nagrodziło trzy habilitacje i dwa doktoraty>>
 

Najlepsze prace doktorskie: 

Pierwsza nagroda:

JOANNA KRUSZYŃSKA-KOLA: Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej, w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego (UAM),

Druga nagroda:

MARCIN SZWED: Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle współczesnych standardów ochrony praw człowieka (UW),

Zdaniem prof. Andrzeja Wróbla wszystkie nagrodzone prace dużo wnoszą do badań naukowych. - Zwłaszcza praca pana Szweda, która poza walorami naukowymi ma głęboko humanistyczny wymiar. Te nagrodzone przez nas prace mają też duże znaczenie dla przyszłych badań naukowych. Ja nie wyobrażam sobie analiz dotyczących przymusowego umieszczania w zakładach psychiatrycznych bez wykorzystania rozprawy dr. Marcina Szweda. Podobnie nie wyobrażam sobie opracowań dotyczących przedawnienia, bez odwołań do pracy dr. Joanny Kruszyńskiej-Kola. To moim zdaniem wybitne prace doktorskie  mówi redaktor naczelny Państwa i Prawa