Z opublikowanego we wtorek opracowania wynika też, że 90 proc. sędziów uważa KRS, Trybunał Konstytucyjny oraz sądownictwo za bardziej upolitycznione niż wcześniej. Około 30 proc. sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15 proc. sama tego doświadczyła.  80 proc. respondentów uznaje Trybunał Konstytucyjny za organ nietransparentny, mocno zaangażowany w działalność polityczną, a co za tym idzie nie wypełniającego swojego zadania jako strażnika konstytucji.

Upolitycznienie i naciski

- Kto jeszcze miał wątpliwości co dzieje się w Polskim wymiarze sprawiedliwości po przeczytaniu tych badań nie powinien już ich mieć - mówi prezes "Iustitii" sędzia Krystian Markiewicz. Jak podkreśla, naciski polityczne, upolitycznienie nowo mianowanych prezesów oraz instytucji, jak KRS, czy Trybunał Konstytucyjny to zatrważające wyniki badań.

Czytaj: Sędzia Żurek skarży swoją prezes o mobbing >>

Autorzy raportu w komentarzu do niego stwierdzają, że jeśli już ok. 30 proc. sędziów słyszała o naciskach politycznych w tym środowisku, a 15 proc. sama tego doświadczyła, to obserwuje się już próby nacisku na wydanie konkretnego wyroku zgodnego z oczekiwaniami politycznymi obecnie rządzących. - To pokazuje jak obecna władza zainteresowana jest uzyskiwaniem korzystnych dla siebie orzeczeń sądowych wszelkimi sposobami. Ujawnia to jednocześnie, iż głoszone przez władzę ustawodawczą i wykonawczą hasła poprawy efektywności sądownictwa nie są prawdziwą przyczyną reformy - czytamy w komentarzu.

 

Trwa wymiana prezesów sądów

Z raportu wynika też, że 64 proc. badanych sędziów przyznała, że w ostatnim czasie nastąpiła zmiana prezesa sądu, w którym pracuje, z czego jedynie w nieco ponad 12 proc. darzy go większym zaufaniem niż poprzedniego, a 45 proc. sędziów ufało bardziej poprzednikowi.

Sprawdź: Prawo o ustroju sądów powszechnych>>

Zdaniem autorów opracowania, zapewne jest to skutek powołania przez ministra sprawiedliwości prezesów bez jakichkolwiek konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Negatywnie oceniono w badaniu również zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, ponad 80 proc. respondentów bardzo nisko oceniło wypełnianie przez ten organ standardów demokratycznego państwa prawa i jego apolityczność, a nadto współpracę ze środowiskiem sędziowskim. Ponad 60 proc. badanych bardzo nisko oceniło kompetencję członków KRS i transparentność jej działania.

Czytaj: Poznański sędzia będzie miał "dyscyplinarkę" za wyrok >>

W raporcie opisanych zostało kilkanaście konkretnych przypadków szykan, gróźb postępowań dyscyplinarnych czy innych form wpływania przez polityków na sędziów z całej Polski. Dotyczy to m.in. sędziego Marty Kożuchowskiej-Warywody, Wojciecha Łączewskiego, Agnieszki Pilarczyk.

"Iustitia" będzie wspierać sędziów

Publikując raport Stowarzyszenie "Iustitia" zapewniło, że będzie zawsze wspierać wszystkich sędziów, którzy stoją na straży praworządności we wszelki możliwy sposób, w tym również prawny. - Zamierzamy również na bieżąco monitorować i nagłaśniać wszelkie przypadki prób nacisków politycznych. Wygląda na to, że musimy wypełniać zadania, które powinny należeć do Krajowej Rady Sądownictwa. Jako stowarzyszenia, nasze możliwości obrony przed politykami są ograniczone, albowiem to oni dysponują resortami siłowymi, pieniędzmi oraz mediami. Nam pozostaje liczyć na mądrość i wsparcie obywateli, którzy finalnie też stają się ofiarami tych działań. Apelujemy zatem do społeczeństwa o wspierania sędziów i niezależności sądów – mówi prezes „Iustiti” Krystian Markiewicz.