Jak informuje biuro prasowe NRA, list w tej sprawie przesłała na ręce adw. Mikołaja Pietrzaka, przewodniczącego tej Komisji, Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowania przed Europejskim Trybunałem Stanu.
Z korepondencji wynika też, że MSZ z zadowoleniem przyjęło również gotowość Komisji do wsparcia w prowadzeniu debaty publicznej w tej sprawie.