Takie dane minister przedstawił podczas IX Ogólnopolskiej konferencji pt. "Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej". W dwudniowym spotkaniu (Warszawa, 14-15 października 2010), współorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego, biorą udział m.in. sędziowie, referendarze sądowi, przedstawiciele świata nauki, reprezentanci sektora bankowego, notariusze, adwokaci, radcy prawni oraz komornicy.
- Niedawno, bo 1 października tego roku wdrożyliśmy z pełnym sukcesem w ostatnich już wydziałach ksiąg wieczystych system informatycznego zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych - Nowa Księga Wieczysta - powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski. - Obecnie wszystkie 347 wydziałów prowadzi już elektroniczną księgę - dodał minister. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego zakończenie wdrażania systemu elektronicznej księgi wieczystej pozwoli na dalsze sukcesywnie wprowadzane zmiany w kierunku unowocześnienia obsługi ksiąg wieczystych w Polsce, służące spełnieniu oczekiwań współczesnego obrotu nieruchomościami.

Jak przypomina resort sprawiedliwości, zasadniczym celem wprowadzenia systemu Nowej Księgi Wieczystej jest unowocześnienie sposobu prowadzenia i dostępu do ksiąg wieczystych. Korzyścią wynikającą z wprowadzenia tego systemu jest niewątpliwe likwidacja istniejących, przed rozpoczęciem wdrożenia, zaległości w pracach wydziałów ksiąg wieczystych oraz usprawnienie i ujednolicenie techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych.
Modernizacja sposobu prowadzenia i dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiła w pełniejszym zakresie realizację zasady jawności formalnej ksiąg wieczystych, dając możliwość przeglądania konkretnej księgi wieczystej zapisanej w centralnej bazie danych w każdej ekspozyturze Centralnej Informacji, działającej przy wydziałach ksiąg wieczystych, niezależnie od miejsca położenia nieruchomości. - Od czerwca tego roku istnieje możliwość wglądu do księgi wieczystej i zapoznanie się z jej treścią także za pośrednictwem Internetu, co jest szczególnym udogodnieniem dla wszystkich użytkowników systemu ksiąg wieczystych - przypomniał minister Krzysztof Kwiatkowski. - W przyszłości planujemy wprowadzenie innych usług z wykorzystaniem systemu Nowej Księgi Wieczystej, np. dotyczących składania on-line wniosków o odpis księgi wieczystej, a docelowo także wniosków o wpis do księgi wieczystej, jak również uzyskania informacji o aktualnym stanie sprawy wieczystoksięgowej za pośrednictwem Internetu - dodał.

Z danych MS wyniak, że ł
ączna liczba ksiąg wieczystych według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. w Polsce wynosi według repertorium ksiąg wieczystych 20 122 786. Łączna liczba ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym według stanu na dzień 11 października 2010 r. wynosi 12 819 921. Na tę wielkość składa się liczba dotychczas przemigrowanych ksiąg, która wynosi 10 065 528 oraz liczba ksiąg wieczystych założonych już w systemie informatycznym, która wynosi 2 754 388. Obecnie funkcjonuje 11 ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych, które działają w oparciu o zarządzenie ministra sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych (Dz.Urz. MS Nr 4 poz.13 ze zm.).