Przepisy o konfiskacie rozszerzonej obowiązują od 27 kwietnia 2017 r. - Mogę z satysfakcją powiedzieć, że po kilku miesiącach funkcjonowania tej w tym kształcie nowej instytucji w polskim porządku prawnym, możemy mówić o dużym sukcesie i skonfiskowaniu majątku grupom przestępczym sięgającego około 400 mln zł – powiedział minister podczas zorganizowanej w poniedziałek w MS konferencji prasowej.

Jak podkreślał, pięciokrotnie w tym czasie zwiększyła się kwota majątku zabezpieczonego w związku z prowadzonymi postępowaniami. 
- Groźni przestępcy są pozbawiani w ten sposób nienależytego zysku oraz pozbawiani możliwości kontynuowania działalności przestępczej w oparciu o nielegalnie, w sposób kryminalny, zdobyty majątek - dodał Ziobro.

- Od wejścia w życie nowych przepisów prokuratury w całym kraju wydały ok. 400 postanowień o zastosowaniu konfiskaty rozszerzonej - poinformowała na konferencji prok. Violetta Kowalska, wicedyrektor departamentu Prokuratury Krajowej ds. przestępczości gospodarczej. Dodała, że do końca roku wartość zajętego tak majątku może wynieść ok. 400 mln zł.

Poinformowała też, że w porównaniu z wcześniejszymi latami, w I półroczu br. odnotowano wzrost liczby zastosowanych wszystkich zabezpieczeń majątkowych - od 20 proc. do 190 proc. Taki sam wzrost odnotowano w stosunku do liczby podejrzanych, wobec których zastosowano zabezpieczenia majątkowe.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry, gdyby rząd Zjednoczonej Prawicy nie zdecydował się wprowadzić tych rozwiązań do porządku prawnego, "to te setki milionów złotych służyłyby dzisiaj przestępcom". - W związku z tym, że zdecydowaliśmy się te rozwiązania wprowadzić, na wzór funkcjonujący w większości praworządnych krajów UE, to możemy pokazywać ten sukces - ocenił minister.

Czytaj: Prokuratorzy chętnie stosują konfiskatę rozszerzoną>>