Jak przypomina Rzeczpospolita, możliwość szerszego zabezpieczenia majątku sprawców przestępstw, już na etapie śledztwa, weszła w życie 27 kwietnia 2017 r., dzięki nowelizacji kodeksu karnego.

– Z naszych danych wynika, że prokuratury różnego szczebla, stosując zabezpieczenia majątkowe, wykorzystali przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej w blisko 100 śledztwach – mówi „Rzeczpospolitej" Maciej Kujawski z biura prasowego Prokuratury Krajowej. – To znaczący odsetek, zwłaszcza że przepisy, które wprowadziły tę nową instytucję, obowiązują zaledwie od czterech miesięcy – zaznacza prok. Kujawski.

Jak mówi, najczęściej tzw. konfiskatę rozszerzoną stosują przy zabezpieczeniach mienia w sprawach gospodarczych, takich jak chociażby wielomilionowe wyłudzenia VAT, często dokonywanych w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Grażyna Zawadka