- Jedynym oficjalnym stanowiskiem Biura Analiz Sejmowych w sprawie reformy małych sądów jest opinia przygotowana przez dr. Piotra Czarnego, która potwierdza prawo Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz do określania granic okręgów sądowych w drodze rozporządzenia - tak  Ministerstwo Sprawiedliwości zareagowało na doniesienia medialnei dotyczące różnych opinii prawnych w sprawie przeprowadzonej z dniem 1 stycznia 2013 roku reorganizacji małych sądów rejonowych.

W ośwaidczeniu resortu podkreślono, że jednym z głównych argumentów dr. Czarnego jest przywołanie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który stoi na stanowisku, że w ustawie muszą być uregulowane jedynie podstawowe elementy ustroju sądów. - Linia orzecznicza TK potwierdza także prawo Ministra Sprawiedliwości do tworzenia znoszenia i znoszenia sądów, a także określania granic ich właściwości w drodze rozporządzenia - czytamy w dokumencie. Zdaniem dr. Czarnego, za dopuszczalnością tworzenia i likwidacji konkretnych sądów w drodze rozporządzeń przemawia wynikająca z Konstytucji zasada sprawności działania instytucji publicznych.
Nafomiast według resortu opinia prezentowana przez klub PSL i przygotowana przez  prof. Bogusława Banaszaka nie jest opinią Biura Analiz Sejmowych, ale stanowiskiem zewnętrznego eksperta przygotowanym na zlecenie BAS. Jednak autorzy resortowego oświadczenia zauważają, że prof. Banaszek wskazuje w swojej opinii możliwość regulowania niektórych aspektów struktury sądów bezpośrednio przez Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj także: Redukcja liczby sądów jednak niekonstytucyjna?