Jak pisze „Rzeczpospolita”, obecnie sędziowie tych sądów mogą pracować do 70 roku życia z możliwością przedłużenia do 72 lat.
Jak policzyła autorka artykułu, problem dotyczy 86 sędziów SN. Średnia wieku w SN wynosi dziś 60,5 roku; najwyższa jest w Izbie Wojskowej – 62,1; najniższa w Izbie Pracy – 57, 8. Na dziś 31 sędziów ma ukończone 65 lat, tylko jeden jest bliski 70. roku życia.
W NSA z kolei orzeka 112 sędziów; 1/4 z nich ukończyła lub wkrótce skończy 65 lat życia.
– Trzeba zrobić miejsce młodszym sędziom – mówią autorzy projektu. To niczym nieuzasadnione ograniczenie. Na całym świecie raczej podwyższa się czas aktywności zawodowej – uważa z kolei sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Więcej>>

Źródło: Rzeczpospolita / Autorka: Agata Łukaszewicz