Impreza odbędzie się w dniach 23 - 26 sierpnia 2012 r.    na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego,  81-718 Sopot, ul Ceynowy 5. Dla chętnych są jeszcze ostatnie wolne miejsca!
Noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem trzech uroczystych kolacji (plenerowa, na statku i bankietowa) zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.
Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

    dla aplikantów radcowskich – 200 zł,
    dla radców prawnych – 360 zł,
    dla osób spoza samorządu radcowskiego - 560 zł
    dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 490 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in.  podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu  .
Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.
Zgłoszenia do dnia 8 sierpnia -  wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem  (fax.022 319 56 16)
lub e-mailem  (sito@kirp.pl  ).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4.08.2012r.
Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;
20.000  zł – nw.,
100.000 zł – oc.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Tenisowego. Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopockiego Klubu Tenisowego WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

KATEGORIE WIEKOWE
MĘŻCZYŹNI
kategoria  OPEN
kategoria  36 – 45 lat
kategoria  46 – 55 lat
kategoria  56+
gra podwójna
Mikst – Gra mieszana.

KOBIETY
kategoria OPEN

Więcej>>