Spotkanie, w którym udział wziął minister sprawiedliwości Marek Biernacki, odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Rzeszowie, w ramach sprawowanej obecnie przez Polskę prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.
W trakcie spotkania ministrowie sprawiedliwości rozmawiali m.in. o prawach świadków w postępowaniu sądowym, w szczególności świadków postępowania karnego, tak by wzmocnić ich prawa i gwarancje. Prawa świadków są jednym z priorytetów działań nowego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego. - Bez udziału świadków działanie systemu wymiaru sprawiedliwości byłoby niemożliwe. Według ostatnich szacunków 90 proc. wszystkich dowodów w postępowaniu karnym w Polsce pochodzi od źródeł osobowych. W wielu procesach świadkowie są wręcz jedynym źródłem wiedzy sądu o okolicznościach popełnienia czynu – powiedział minister sprawiedliwości Marek Biernacki. - W praktyce świadkowie często postrzegani są przez sąd jako zło konieczne, zaś ich pozycja procesowa jest zdecydowanie gorsza niż stron postępowania. Nie mogą liczyć na pomoc profesjonalnego pełnomocnika lub obrońcy, a są przecież obiektem intensywnego, a często wręcz agresywnego przesłuchania, zarówno ze strony oskarżycieli, jak i oskarżonych i ich obrońców – zaznaczył.
Minister sprawiedliwości przypomniał również, że dla ochrony świadków i zachęcenia ich do dobrowolnego stawiennictwa i składania prawdziwych i wyczerpujących zeznań polska procedura karna przewiduje szereg instytucji. - Wszystkie wspomniane przez mnie instytucje są użyteczne i potrzebne, nie można jednak uznać, że stanowią one kompleksowy i spójny system – mówił w trakcie dyskusji minister Marek Biernacki. - Stąd też moja inicjatywa pochylenia się nad problematyką pozycji świadków w postępowaniu karnym. Wierzę, że zagwarantowanie świadkom realnych, konkretnych i spójnych praw pozwoli na zwiększenie efektywności wymiaru sprawiedliwości, a samym świadkom oszczędzi cierpień i stresu związanych z wizytą w sądzie – kontynuował minister. - Jestem przekonany, że uregulowanie praw świadków jest logiczną konsekwencją działań Unii Europejskiej dotyczących ochrony praw podejrzanych i oskarżonych z jednej strony oraz pokrzywdzonych z drugiej – zakończył.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o europejskim prawie sprzedaży oraz Prokuraturze Europejskiej.
Polska popiera projekt rozporządzenia o europejskim prawie sprzedaży, nad którym prace zostały zainicjowane podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r. Uważamy, że jest to instrument, który posiada ogromny potencjał w zakresie usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego UE, z oczywistym pożytkiem tak dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.
W odniesieniu do inicjatywy Komisji Europejskiej, dotyczącej utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej, rozmowy dotyczyły m.in. zakresu właściwości przyszłego urzędu, jego kompetencji, a także relacji z państwami członkowskimi.