Z analizy wykonanej przez sędziów ze stowarzyszenia wynika, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowo określonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby.

Autorzy zestawienia zastrzegają, że z uwagi na dynamikę zmian (stan na 2.02.2018) dane te mogą być niepełne. I zapowiadają, że będą je uzupełniać na bieżąco. Pełna lista zmian>>

Najnowsze decyzje presonalne zostały podjętę przez ministra na przełomie stycznia i lutego, kiedy dokonane zostały zmiany na stanowiskach prezesów sądów m.in. w Częstochowie, Włocławku, Tarnobrzegu i Wieliczce,  Kętrzynie, Gdyni, Choszcznie, Opocznie.
Więcej: Minister powołał 11 nowych prezesów sądów>>

 

 

Państwo prawa to niezależne sądy >>


Czytaj: Wiceszef MS: wymiana prezesów sądów będzie kontynuowana>>