Jak poinformowano we wspólnym komunikacie, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się 25 czerwca 2015 r. spotkanie ministra sprawiedliwości Borysa Budki z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy etap konsultacji Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki z władzami samorządów dotyczących najważniejszych kwestii i postulatów środowiska adwokatów i radców prawnych.
Minister poinformował, że w najbliższych dniach zostaną skierowane do konsultacji projekty nowelizacji rozporządzeń  w zakresie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. W pierwszej kolejności zmiany mają dotyczyć przede wszystkim stawek w sprawach wrażliwych społecznie do czasu wypracowania rozwiązań docelowych postulowanych przez oba środowiska prawnicze.

Czytaj: Warszawscy adwokaci pójdą pod MS ws. stawek>>

Z komunikatu wynika, że podczas spotkania ustalono, że na dalszym etapie, szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane przez grupę ekspertów składającą się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, NRA i KRRP.  Ich prace mają zostać zakończone do 31 lipca br. Będą one dotyczyć dwóch rozporządzeń w sprawach stawek adwokackich i radcowskich z urzędu i z wyboru. Propozycje te są wynikiem analizy postulatów i dyskusji prowadzonej z władzami obu samorządów od chwili objęcia stanowiska Ministra Sprawiedliwości przez Borysa Budkę w maju br. 
Minister sprawiedliwości wyraził też swoją akceptację wobec postulatów obu  samorządów o włączenie adwokatów i radców prawnych do tzw. systemu synchronizacji wokand sądowych w sprawach karnych, po wejściu w życie nowej procedury karnej. Borys Budka poinformował, że z projektu Regulaminu urzędowania sądów powszechnych został usunięty przepis, który mógłby naruszać tajemnicę korespondencji oskarżonego z obrońcą lub pełnomocnikiem, o co zabiegało środowisko adwokatów i radców prawnych.
Podczas spotkania poruszono także kwestię możliwości rozszerzenia dostępu do bazy PESEL i Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych dla adwokatów i radców prawnych. Minister zadeklarował dalsze prace w tym zakresie.
Minister Borys Budka podzielił ponadto postulaty zgłaszane przez środowiska prawnicze w zakresie dobrowolności świadczenia usług prawnych z urzędu. Omówiono możliwość wprowadzenia modelu, w którym prezesi sądów wskazywaliby liczbę pełnomocników potrzebnych do zapewnienia wykonywania funkcji obrońcy lub pełnomocnika z urzędu jako modelu przejściowego na drodze do pełnej dobrowolności wykonywania pomocy prawnej z urzędu.
Z informacji o spotkaniu wynika, że przedstawiciele obu samorządów przedstawili krytyczne stanowisko dotyczące niektórych rozwiązań w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej i zapowiedzieli, że będą składali swoje postulaty zmian w trakcie prac legislacyjnych w Senacie. Minister zapewnił, że resort będzie monitorował efekty wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. reformy procedury karnej, także w zakresie dotyczącym pracy obrońców i pełnomocników. Zwrócił się również do władz obu samorządów o zgłaszanie ewentualnych postulatów dotyczących nowych przepisów, ale nie wcześniej niż 2 – 3 miesiące od momentu ich obowiązywania, czyli po okresie, który będzie dawał realną możliwość oceny ich funkcjonowania. 

W spotkaniu wzięli udział prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Andrzej Zwara, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych – radca prawny Arkadiusz Bereza, wiceprezes NRA, adwokat Jacek Trela, Wiceprezes KRRP  – radca prawny Zbigniew Pawlak i sekretarz NRA adwokat Rafał Dębowski. Ze strony resortu sprawiedliwości, poza ministrem sprawiedliwości  w spotkaniu brali udział dyrektor oraz zastępca dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej - Iwona Kujawa i Karol Dałek oraz dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego – Tomasz Darkowski i Wojciech Ulitko.