Opóźnienia krótsze niż osiem lat również mają być likwidowane, choć nieco wolniej (zob. infografika). Pod szczególny nadzór mają trafić te kategorie spraw, które ostatnio budziły szczególne zainteresowanie mediów. Tak wynika z dokumentu „Ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego w 2013r.”, który trafił do prezesów wszystkich sądów apelacyjnych. To oni mają zebrać dane od sędziów i zapewnić egzekucję resortowych wytycznych.
Środowisko sędziowskie jest oburzone. Zarzuca, że dokument abstrahuje od sądowej rzeczywistości, narzuca normy, których wykonania nie sposób wyegzekwować przy obecnej liczbie sędziów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna