- To wyróżnienie nie dla mnie, ale adwokatów i innych prawników, którzy w Polsce walczą o rządy prawa, sądy wolne od nacisków politycznych, prawa i wolności powiedział adw. Pietrzak

CCBE od 2007 roku przyznaje corocznie nagrodę za szczególne działalność na rzecz praw człowieka. Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych prawników /organizacji prawników, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem i poświęceniem dla pielęgnowania fundamentalnych wartości związanych z prawami człowieka. 
Mikołaj Pietrzak nagrodę odebrał z rąk prezydenta CCBE José de Freitas podczas sesji plenarnej CCBE w Lille we Francji Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak. 

Uroczystość wręczenia nagrody została poprzedzona wykładem profesora Laurenta Pecha, który przeanalizował mechanizmy polityczne podważające rządy prawa. Profesor Pech wyjaśnił, że pierwszym krokiem, zmierzającym do naruszenia praworządności i wprowadzenia demokracji nieliberalnej, jest przejęcie kontroli politycznej nad sądem konstytucyjnym oraz nad mediami publicznymi. Podkreślił, że naruszenie praw człowieka może nastąpić w każdym kraju demokratycznym.

Laudację wygłosił Patrick Henry, przewodniczący Komisji Praw Człowieka CCBE. Przywołując wartości demokratyczne w Europie, zbudowane na solidarności, braterstwie i wolności, stwierdził: „Mikołaj Pietrzak jest w Polsce głosem obrony prawa, praw człowieka i konstytucji. Obserwując działalność pana mecenasa Pietrzaka, czuję dumę z tego, że jestem – tak jak on – adwokatem.”

Czytaj: Adw. Mikołaj Pietrzak: społecznej wrażliwości nie można nauczyć się na testach >>

CCBE to międzynarodowa organizacja zrzeszająca samorządy adwokackie i inne stowarzyszenia prawnicze z 32 państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 13 krajów stowarzyszonych i obserwatorów. Od przeszło pięćdziesięciu lat CCBE reprezentuje organizacje członkowskie wobec instytucji europejskich – Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, posiada także stałe delegacje przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka.