Jak powiedział mec. Mikołaj Pietrzak, obrońca terrorysty więzionego w domniemanym więzieniu CIA w Polsce, Trybunał zrobił wyjątek, oferując polskiej stronie wyłączenie jawności, aby stworzyć jej komfort w dostarczeniu wiadomości do rozpatrzenia sprawy.
Prawnicy al-Nashiriego (jednym z nich jest mec. Pietrzak) zaskarżyli do Strasburga "przewlekłość i nieefektywność polskiego śledztwa" w 2011 r.
Pietrzak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadaczem Cambridge University Certificate in English and European Law.
Od 2010 roku jest zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jego doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej sięga roku 1995 i obejmuje współpracę zarówno z kancelariami o zasięgu międzynarodowym, jak i małymi i średnimi kancelariami działającymi na rynku polskim.
Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców. Zakres jego działań obejmuje nie tylko zastępstwo procesowe w sprawach karnych, ale również obronę w sprawach karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, dyscyplinarnych oraz dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Mikołaj Pietrzak posiada szczególne doświadczenia w zakresie postępowań lustracyjnych oraz związanych z postępowaniem przed Instytutem Pamięci Narodowej. Uczestniczył w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.