Michał Turkowski posiada szerokie  doświadczenie zawodowe, które zdobywał w pracy dla polskich i międzynarodowych klientów. Doradzał firmom w zakresie prawnych aspektów procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak również w sprawach korporacyjnych związanych z bieżącą obsługą prawną spółek. W 2011 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Michał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również na Università degli Studi di Cassino we Włoszech oraz University of Notre Dame du Lac (USA).
W Accreo Legal będzie doradzał przy transakcjach fuzji i przejęć oraz wspierał korporacyjną obsługę podmiotów gospodarczych.

Źródło: kancelaria Accreo Legal