Uznało tak Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie poselskie nr 20 328. Jeden z posłów zwrócił uwagę, że obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. przepisy ustawy o VAT są wyjątkowo nieprecyzyjne w kwestii opodatkowania świadczeń medycznych. Wątpliwości budzą szczególnie takie usługi, jak zabiegi  in vitro, opieka paliatywna oraz rehabilitacja i operacje plastyczne.


Źródło: Rzeczpospolita