Podczas zorganizowanego 9 czerwca br. spotkania Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami organizacji gospodarczych poruszono też problemy dotyczące m.in. biurokracji i barier prawnych, a także strategii rozwoju, pomocy z unijnej kasy dla mikro- i małych przedsiębiorców, oraz konieczności dostosowania prawa do zmian demograficznych z naciskiem na reformę emerytur pomostowych, aktywizację zawodową osób powyżej 50. roku życia oraz perspektywę wydłużenia czasu pracy. Ważną kwestią był też problem promocji Polski na świecie. Zdaniem Bronisława Komorowskiego brakuje skoordynowanego, efektywnego systemu, strategii promocji naszego kraju.
Poruszono też problem prywatyzacji i ustawy kominowej. Podkreślając konieczność przyspieszenia procesu sprzedaży państwowych spółek, uczestnicy spotkania przypomnieli obietnicę premiera Donalda Tuska o zniesieniu ustawy kominowej, która skutecznie hamuje napływ najlepszej kadry menedżerskiej do spółek Skarbu Państwa. W odpowiedzi marszałek Bronisław Komorowski nie odniósł się do kwestii kominówki, przyznał natomiast, że dostrzega ważność prywatyzacji, a w szczególności sprzedaży tzw. resztówek, czyli udziałów Skarbu Państwa w prywatnych spółkach. – Minister Skarbu obiecał mi, że przyspieszy z prywatyzacją – powiedział marszałek Komorowski.

Komentarz >>>  Pierwszy legislator krytykuje legislację