Jak poinformowano w czwartek po południu, do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły już trzy wnioski: marszałka Sejmu, prokuratora generalnego i grupy posłów PiS, dotyczące ubiegłotygodniowej uchwały Sądu Najwyższego, który uznał, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych.

Marszałek chce m.in. rozstrzygnięcia "czy SN może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów Konstytucji w związku z wykonywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy”.

Więcej: TK rozstrzygnie spór o stosowanie praw łaski?>>

Natomiast prokurator generalny skarży przepis Kodeksu postępowania karnego, w oparciu o który można wnosić kasację na niekorzyść podsądnego w przypadku zastosowania wobec niego aktu łaski przez prezydenta.

Więcej: Prokurator generalny zaskarżył do TK przepis pozwalający wnieść kasację wobec ułaskawionego>>

Trzeci wniosek do TK skierowała grupa posłów PiS. Zaskarżyli oni instytucję zagadnień prawnych kierowanych przez sądy do Sądu Najwyższego, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chcą uznania jej za niekonstytucyjną, sprzeczną z zasadą niezawisłości sędziów. "Grupa posłów zdecydowała się zaskarżyć przepisy postępowania cywilnego, karnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym w zakresie przepisów dotyczących występowania z zagadnieniami prawnymi. W ocenie wnioskodawcy przepisy te nie spełniają konstytucyjnego wymogu określoności prawa, a przez to mogą prowadzić do działania przez sądy bez podstawy prawnej i poza granicami prawa" - wskazano we wniosku.

Więcej: Posłowie PiS: pytania prawne do SN niekonstytucyjne>>

Warto chronić państwo prawa
Krzysztof Sobczak, Andrzej Wróbel
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł