Nowa ustawa o otwartych funduszach emerytalnych pozbawiła je możliwości inwestowania w obligacje Skarbu Państwa, a także uniemożliwiła inwestycje na giełdowym rynku NewConnect. Być może OFE zyskają możliwość inwestowania w listy zastawne.
Wyjście OFE z NewConnect spowoduje, że firmy notowane na tym parkiecie będą zdane tylko na towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz na inwestorów indywidualnych.
 – Duży problem może stanowić to dla podmiotów ujętych w NCIndex30. Spółki te, dla zachowania swojej pozycji inwestycyjnej, będą musiały najprawdopodobniej przenieść się na rynek regulowany. Ale to nie jest proste – trzeba spełnić bardziej rygorystyczne wymogi, którym część spółek nie sprosta – uważa Mariusz Rutke, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Chorzowie.
Jak podkreśla ekspert, obecnie udziały OFE w rynku NewConnect wynoszą około 300 mln zł. W większości inwestują w spółki indeksu NCIndex30, gromadzącego najbardziej płynne spółki alternatywnego parkietu, a ich udziały wahają się w przedziale od 5 do 20 proc.
 – Górna granica dotyczy inwestycji w jedną ze spółek z branży medycznej – komentuje wykładowca.
W aktywach OFE spółki z NewConnect stanowią mniej niż 0,5 proc. Według danych na koniec 2013 roku liderami były Nordea OFE oraz Aegon OFE, ale udział ich aktywów wynosił około 0,4 proc. ING OFE, Amplico OFE oraz OFE Pioneer Pekao na tym rynku zaangażowały 0,2 proc., a niektóre fundusze, jak OFE Warta, w ogóle nie inwestują w spółki z NewConnect.
 – Biorąc pod uwagą niewielkie zaangażowanie OFE w ten rynek, wymuszona ustawą zmiana polityki inwestycyjnej nie będzie głęboka – wyjaśnia Mariusz Rutke.
To, co OFE wycofają z NewConnect, w pierwszej kolejności trafi na główny parkiet giełdowy. Zgodnie z nową ustawą OFE muszą inwestować w akcje 75 proc. aktywów.
Nowa ustawa uniemożliwia OFE inwestycje w obligacje skarbowe czy też obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Spółki mogą jednak pod pewnymi warunkami inwestować w obligacje korporacyjne oraz komunalne. Prawdopodobnie część środków z rynku NewConnect trafi na rynek obligacji Catalyst.
 – Drugą możliwością jest rynek obligacji firmowych, szczególnie giełdowy Catalyst. Trzecia możliwością są inwestycje zagraniczne – ustawa wprowadza zwiększenie limitu takich inwestycji do 10 proc. – informuje przedstawiciel chorzowskiej WSB.
Zamiennikami obligacji skarbowych mogą być listy zastawne notowane na rynku Catalyst. Ich poziom oprocentowania i ryzyko są podobne jak w przypadku obligacji skarbowych, dlatego mogą być atrakcyjnym produktem dla OFE.
 – Banki liczą na rozwój tego rynku. Proponowano, by w ustawie do limitu 75 proc. inwestycji poza akcjami włączyć właśnie listy zastawne – przypomina Mariusz Rutke.
Na razie takiego zapisu nie ma. Jednak w nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych rząd proponuje włączenie listów zastawnych do limitów inwestycyjnych dla OFE.