Deklaracje o likwidacji Izby Dyscyplinarnej padły kilka tygodni temu w związku z kolejnymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które stwierdziły, że nie jest to organ spełniający definicję niezależnego sądu. Do tego TSUE wydał 14 lipca br. postanowienie nakazujące natychmiastowe zawieszenie działalności tej izby.

Komisja Europejska rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym

Czytaj: 
TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN>>
Rząd zapowiada likwidację Izby Dyscyplinarnej, ale jej nie zawiesza>>
Jest wniosek do TSUE o kary za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej>>

Rzecznik rządu przyznał, że projekt w tej sprawie faktycznie miały być  szybciej, "natomiast w tej chwili prace jeszcze nie są na tyle zaawansowane, żebyśmy wychodzili z projektem". - Raczej we wrześniu tego projektu nie będzie - powiedział.

Na ten problem chciałbym, żebyśmy spojrzeli kompleksowo - taka jest decyzja kierunkowa, że chcemy nieco szerzej podejść do reformy, to znaczy też wykonać ruchy usprawniające funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości - powiedział rzecznik rządu.