- Kolejny raz potwierdziliśmy, że nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja nie zastąpią prawnika, a będą dla niego dużym wsparciem, umożliwiającym tworzenie nowych produktów i poprawę jakości świadczonych usług - mówi Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska . - W przyszłości prawnicy będą opłacani za swoją wiedzę i szybkość dotarcia do niej, a nie tylko za umiejętność nawigowania po systemie prawa. Prezentacja startupów prawniczych jasno pokazuje, że powoli odchodzimy od papierowej dokumentacji. Zmierzamy ku rozwiązaniom pozwalającym na łatwą optymalizację dokumentów i opatrywanie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy narzędzi dostępnych na smartfonie - dodaje.

 

Wybór technologii z naciskiem na efekt

- Głównym problemem, z którym stykają się obecnie firmy prawnicze, jest ciągła presja, że powinny być nowoczesne i implementować nowe narzędzia. Niestety, czasem przy ich wyborze nie biorą pod uwagę najważniejszej kwestii, a mianowicie, co im da wdrożenie nowego rozwiązania - podkreślał Tomasz Zalewski, partner w  kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Takie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań na siłę często kończy się fiaskiem. Innym wyzwaniem jest też fakt, że wciąż jest stosunkowo niewiele zaawansowanych narzędzi, które dobrze radzą sobie z językiem polskim - Powinniśmy zadbać o rozwój takich programów - mówił prawnik.

 

Algorytmy i sztuczna inteligencja w kancelariach>>

 

Podczas LegalTech Day zaprezentowano dziesięć programów, które mają pomagać prawnikom w codziennej pracy. Część z tych rozwiązań już jest z powodzeniem stosowana. Tak jest między innymi z programami Legito i Avocaado, służącymi do edycji responsywnych dokumentów. Dzięki sztucznej inteligencji, tworząc umowę, nie trzeba przepisywać ani przeklejać danych z rejestrów, program sam je uzupełnia, sięgając do elektronicznych rejestrów spółek. Oprogramowanie ułatwia łatwe udostępnianie dokumentów innym pracownikom firmy.

 

Podpis elektroniczny na smartfonie

Uciążliwym i czasochłonnym procesem jest zwykle uzyskanie wszelkich niezbędnych podpisów na dokumentach, zwłaszcza gdy w grę wchodzą skomplikowane umowy lub gdy jest ich bardzo wiele. Tu z pomocą przychodzą startupy, które umożliwiają sygnowanie kontraktu przy pomocy smartfona. Są to: Evrotrust i Autenti. Evrotrust opiera się na stosowaniu danych biometrycznycznych - do weryfikacji użytkownika wykorzystuje jego zdjęcie oraz skan dokumentu tożsamości.

Zaprezentowano również narzędzia, które mogą pomóc firmie w ochronie własności intelektualnej. Służy do tego Patentbot - narzędzie to rodzaj chatbotu, ułatwia wypełnienie wniosku i zdobycie ochrony patentowej i rejestrację znaku towarowego. Program wykorzystywany jest w krajach UE, na Ukrainie i w USA. W zarządzaniu nowoczesną kancelarią pomóc może natomiast aplikacja Mobilna Kancelaria, która m.in. umożliwia przydzielanie spraw prawnikom, informowanie klientów o postępach i dodawanie dokumentów na każdym etapie prowadzonego postepowania. Wszystkie dane są zaszyfrowane i znajdują się w chmurze.

 

Pergamin najlepszym startupem

Dużym zainteresowaniem cieszyło się też oprogramowanie Verdilo, ułatwiające życie notariuszom. Narzędzie pomaga im w wyliczeniu podatku od konkretnej czynności. Firma planuje też stworzenie oprogramowania do oceny ryzyka podatkowego, które pomoże w stosowaniu wchodzących wkrótce w życie przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania. Program pomoże ocenić, czy dana czynność jest jeszcze legalną optymalizacją podatkową, czy już będzie podlegać pod klauzulę.

Jury wyróżniło dwa startupy: Patentbot i Legito. Zwycięzcą został natomiast Pergamin - nazywany przez swoich twórców wirtualnym specjalistą od umów. Program umożliwia łatwą edycję takich dokumentów, opiera się na mapowaniu zmiennych w dokumentach danego typu - użytkownik może łatwo dodać i uszeregować odpowiednie klauzule umowne, zmienić dane kontrahenta, przesłać dokument do innej osoby w firmie oraz wyeksportować gotowy kontrakt do odpowiedniego formatu dokumentu. Program samodzielnie przypomni, że umowa wkrótce wygaśnie, a dodatkowo wygeneruje propozycję aneksu przedłużającego termin jej stosowania.

Technologie informatyczne a zarządzanie>>