Podczas kongresu w Warszawie FBE przyjęła 22 września  br. rezolucję w sprawie obecnej sytuacji sędziów i prawników w Polsce.
Organizacja wyraża w niej zaniepokojenie zmianami wprowadzanymi w polskim Sądzie Najwyższym oraz postępowaniami dyscyplinarnymi i wyjaśniającymi wszczętymi przeciwko poszczególnym sędziom.


Organizacje prawników nie mogą milczeć

Otwierając obrady, prezydent  FBE Michele Lucherini podkreślał idee niezawisłości sędziów i niezależności systemu sądownictwa. - Coraz więcej słyszymy o stanie praworządności, o zakusach na niezawisłość, nie tylko w jednym państwie, ale w wielu; dlatego nie możemy milczeć - mówił. A uczestniczący w kongresie Jose de Freitas, wiceszef CCBE - Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, międzynarodowej organizacji zrzeszającej adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 32 państw przypomniał, że CCBE i FBE wydały w czerwcu 2018 r. wspólne stanowisko, w którym wyraziły zaniepokojenie erozją praworządności w Polsce i zamachem na trójpodział władz. - Gdy czyni tak jeden kraj, ryzyko dotyczy całej Unii Europejskiej– dodał. Wskazał, że bez niezależnych sądów prawnicy nie mogą bronić obywateli, a to otwiera drzwi do naruszeń prawa, nierównego traktowania i nadużywania władzy - mówił.

Czytaj: Prezes PiS zarzuca sędziom nienawiść do ojczyzny >>

Problem nie tylko w Polsce

Na zgromadzeniu generalnym w Warszawie FBE przyjęła też kilka innych rezolucji. W dwóch dokumentach odnoszących się do sytuacji w Rumunii, FBE mówi o kontynuacji naruszania praworządności, a także wolności słowa w tym kraju. Kolejne stanowisko FBE dotyczy obecnej sytuacji sędziów, prokuratorów, prawników i dziennikarzy w Turcji. FBE domaga się ochrony niezależności zawodów prawniczych oraz dziennikastwa, respektowania praw człowieka oraz wyraża wsparcie dla tureckich kolegów-prawników.

W rezolucji dotyczącej Serbii, FBE wyraża głębokie zaniepokojenie atakami na życie i zdrowie serbskich prawników i ich rodzin, które miały miejsce w czasie ostatnich trzech lat, a w skutek których śmierć poniosło dwóch prawników.

FBE przyjęło też rezolucję apelującą o przestrzeganie praworządności na Węgrzech.

Odrębna rezolucja, przyjęta także 22 września w Warszawie, mówi o potrzebie stworzenia grupy roboczej, której celem będzie przeciwwdziałanie naruszaniu praworządności i praw człowieka oraz bronić będzie niezależności wymiaru sprawiedliwości przed krajowymi i międzynarodowymi organizacjami.

Czytaj: Komisja Europejska zaskarży do TSUE polską ustawę o Sądzie Najwyższym >>