Jak poinformowało Biuro KRS, w poniedziałek oraz wtorek przesłuchania prowadzą dwa zespoły - wysłuchujące kandydatów (35) do Izby Dyscyplinarnej oraz (33) do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. W poniedziałek zespół zajmujący się kandydatami do Izby Dyscyplinarnej wysłuchał 29 osób, zaś zespół wysłuchujący kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej - 27 osób. Na poniedziałkowe wysłuchania nie stawiło się łącznie 10 zaproszonych kandydatów.

W środę zespół zajmujący się kandydatami do Izby Dyscyplinarnej wysłuchać ma 14 osób; prace rozpoczną też zespoły zajmujące się kandydatami do Izby Cywilnej i Izby Karnej. Pierwszy ma wysłuchać 29 kandydatów, a drugi pięciu kandydatów.

Z podanych we wtorek przez Biuro KRS danych wynika, że w sumie 182 kandydatów zaproszono na wysłuchania. Wcześniej informowano o 215 zgłoszonych kandydaturach, ale jak mówił w poniedziałek przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur - po wycofaniu niektórych lub uznaniu, że inne nie spełniają kryteriów, do wysłuchania pozostało poniżej pomiedzy 190 a 200 osób.
Na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło 100 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 74 kandydatury, w Izbie Cywilnej - 34, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur.

Czytaj: Organizacje minitorują nabór sędziów do SN i NSA >>

Biuro KRS poinformowało we wtorek, że w skład zespołu wysłuchującego kandydatury do Izby Dyscyplinarnej wchodzą następujący członkowie Rady: sędziowie Dariusz Drajewicz, Rafał Puchalski, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz i poseł Stanisław Piotrowicz (PiS).
Natomiast w skład zespołu wysłuchującego kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wchodzą: przedstawiciel prezydenta w KRS Wiesław Johann, sędziowie Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Paweł Styrna i senator Rafał Ambrozik (PiS).

W składzie zespołu mającego wysłuchać kandydatów do Izby Cywilnej znaleźli się: sędziowie Leszek Mazur, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Marek Jaskulski i senator Stanisław Gogacz (PiS). Z kolei w zespole mającym wysłuchać kandydatów do Izby Karnej: sędziowie Ewa Łąpińska i Jarosław Dudzicz oraz poseł Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15).