We wtorek 25 września Naczelny Sąd Administracyjny podjął dwa postanowienia o zastosowaniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Chodziło o wnioski dwóch kandydatów na sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Ich zdaniem procedura wyboru sędziów jest nieważna ze względu na brak podpisu premiera pod obwieszczeniem prezydenta o wolnych miejscach w SN.

We wrześniu KRS przesłała prezydentowi pierwszą z uchwał, z 12 osobami rekomendowanymi do Izby Dyscyplinarnej. Andrzej Duda powołał spośród nich 10 sędziów. 

Czytaj: Dziesięciu sędziów powołanych do Izby Dyscyplinarnej SN >>

W NSA kolejne skargi, KRS: czekamy na orzeczenie

Tymczasem do NSA wpływają kolejne wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Mają być rozpatrywane w czwartek.

Pytany o dalsze kroki Krajowej Rady Sądownictwa, jej rzecznik sędzia Maciej Mitera powiedział portalowi Prawo.pl, że czeka ona "na orzeczenia NSA, żeby zająć stanowisko jako strona".

Wcześniej przewodniczący Rady, sędzia Leszek Mazur powiedział, że KRS "musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały". Dodał, że liczy na szybkie rozpoznanie odwołania od uchwały Rady. 

- Wyrażam optymizm KRS-u jako strony postępowania, bo uważam, że konkurs co do tego etatu do Izby Karnej SN był przeprowadzony bardzo rzetelnie i nie było żadnych zarzutów medialnych i krytyki. Myślę, że został wskazany najlepszy kandydat i szanse powodzenia skarżących są tu minimalne - ocenił. 

Czytaj: Sędziowie: Są wątpliwości, jak nowy SN będzie orzekać>>

Uchwały KRS w październiku? 

Rada przekazał już prezydentowi pierwszą z czterech, przyjętych pod koniec sierpnia uchwał, z osobami rekomendowanymi do Izby Dyscyplinarnej SN. 20 września prezydent powołał 10 sędziów. W tym przypadku też były duże wątpliwości. Jedna z rekomendowanych osób - radca prawna Małgorzata Ułaszonek-Kubacka sama zrezygnowała, media informowały o tym, że miała postępowanie dyscyplinarne. 

Prezydent nie powołał też prokuratora Jarosława Dusia. Prokurator także był karany dyscyplinarnie, w jego przypadku dochodził jeszcze niespełniony wymóg dziesięcioletniego stażu pracy. Duś w trakcie swojej prokuratorskiej pracy z powodów zdrowotnych był przeniesiony w stan spoczynku, do wymaganego stażu brakowało mu kilka miesięcy.

W połowie września KRS informowała, że pozostałe uchwały dotyczące osób rekomendowanych na sędziów do Izby Karnej, Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, prześle prezydentowi na początku października.