Zarząd ENCJ poinformował w środę, że tego dnia wysłał wstępne stanowisko do Krajowej Rady Sądownictwa, w którym proponuje wydalenie jej z ENCJ. Zarząd informuje w nim, iż uważa, że KRS nie spełnia wymogów ENCJ, zgodnie z którymi członek organizacji powinien być "niezależny od władzy wykonawczej". Uważa również, że KRS rażąco narusza zasady ENCJ dotyczące ochrony niezależności sądownictwa, obrony sądownictwa, a także poszczególnych sędziów, a także, że KRS podważa stosowanie przepisów UE dotyczących niezależności sędziów i trybunałów, a tym samym ich skuteczność.

- Czyniąc to działa wbrew interesom europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wartościom, które reprezentuje - stwierdza Zarząd ENCJ. I dodaje, że KRS dopuściła się poważnych naruszeń celów i zadań organizacji określonych w jej statucie.

Czytaj: Szef KRS: Może sami wystąpimy z sieci, zanim nas wyrzucą>>

Zarząd proponuje zgromadzeniu ogólnemu ENCJ wydalenie KRS z szeregów organizacji. - Za pomocą tego środka ENCJ wysyła jasny sygnał do polskiego rządu i polskich sędziów, że ENCJ rozważa, by KRS przestała być członkiem europejskiej rodziny członków i obserwatorów, którzy wierzą i popierają europejską przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwość oraz wartości, które ona reprezentuje - czytamy w opublikowanym 22 kwietnia dokumencie.

Odpowiemy Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa na jej stanowisko dotyczące chęci wykluczenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa z tej organizacji. Czujemy się w pełni niezależnymi sędziami - powiedział w środę rzecznik prasowy KRS sędzia Maciej Mitera. - Wygląda to trochę w ten sposób, że przed wydaniem orzeczenia, ostatnie słowo należy do podsądnego. Ale my nie czujemy się w żaden sposób podsądnym, czy oskarżonym - dodał.

Najbliższe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się prawdopodobnie pod koniec maja - zapowiedział przewodniczący Rady Leszek Mazur. I dodał, że KRS podejmie wówczas decyzję w sprawie dalszego udziału w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

 

Europejska Sieć Rad Sądownictwa 17 września 2018 roku zdecydowała o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. Za tą decyzją oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się. Decyzja była konsekwencją deklaracji z Lizbony z 1 czerwca 2018 r., kiedy to ENCJ oświadczyła, że "z rosnącym zaniepokojeniem śledzi reformę KRS". Organizacja podkreśliła, że warunkiem członkostwa w ENCJ jest niezależność organizacji krajowej od władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa.