Konferencja naukowa została pomyślana jako dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami związanymi z reformą systemu ochrony danych osobowych dokonywaną przez Unię Europejską, w obliczu których stoją przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce.

Celem konferencji jest przegląd postanowień unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, które mają istotny wpływ na przetwarzanie danych osobowych m.in. w parafiach, kuriach diecezjalnych, zgromadzeniach zakonnych, czy sądach biskupich. Ponadto zorganizowane Forum z pewnością będzie sprzyjać lepszemu przygotowaniu osób zaangażowanych w działalność Kościoła do stawianych przed nimi wymogów prawnych.

Odrębny urząd kościelny
Zgodnie z art. 91 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kościoły i związki wyznaniowe podlegają nadzorowi niezależnego organu, który może być urzędem odrębnym. Ministerstwo Cyfryzacji przyjmuje, że takim organem może być "organ powołany przez Kościół, z zastrzeżeniem przyznania mu pełnej niezależności wewnątrz struktury Kościoła lub związku wyznaniowego".
Sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński poinformował, że Kościół katolicki musi zmienić swoje przepisy i adaptować je do unijnego rozporządzenia.
- Chodzi o to, żeby prawo do prywatności osób, których dane są przetwarzane przez kościelne podmioty, takie jak parafie i zakony, nie było naruszane - informuje ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Powołanie „kościelnego GIODO” ma zagwarantować autonomię Kościoła i jednocześnie zapewnić analogiczny standard ochrony danych osobowych w Kościele katolickim jak ten, który jest wymagany przez prawo unijne.

Ruszają studia podyplomowe
Ponadto Wydział Prawa od 4 kwietnia br. rozpoczyna Podyplomowe Studia - Ochrona Danych Osobowych w Kościele.
Nowy kierunek  powstaje w  związku z wejściem w życie nowych, restrykcyjnych regulacji europejskich (RODO) i projektem polskiej ustawy.
Przedmiotem studiów będą prawa osób, których dane są przetwarzane z uwzględnieniem nowych zasad „przejrzystego informowania” i „prawa do bycia zapomnianym”, a także prawa stron sporu do sprostowania i sprzeciwu. Nowe prawa i obowiązki zostaną przedstawione przez ekspertów w odniesieniu do sądów kościelnych, archiwów i kancelarii parafialnych - informuje dr Beata Zbarachewicz.
Założeniem studiów będzie przeniesienie ogólnych zasad regulacji i treści przepisów na kwestie edukacji i wychowania, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej świadczonej przez podmioty kościelne oraz bliskie im stowarzyszenia i fundacje, w tym Caritas.
Słuchacze zdobędą również wiedzę na temat: Bezpieczeństwa informacji w standardzie ISO 27001, cyberbezpieczeństwa w działalności podmiotów kościelnych, przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych i ochronie informacji, a także - nagłych zagrożeń i cyberataków, np. masowego wycieku danych wiernych.
Program studiów obejmuje także ochronę danych osób duchownych i osób zatrudnionych przez Kościół, w tym ochronę czci osób zmarłych.
Słuchacze studiów zapoznają się z tematyką dostępu do informacji i kwestii ponownego wykorzystania informacji, w związku z nową obszerną ustawą o jawności życia publicznego (która wkrótce wejdzie  w życie). Poruszana będzie również tematyka kradzieży tożsamości.

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych., Magdalena Kuba

RODO. Ogólne rozporządzenie>>