Na mocy ustawy o SN, która obowiązuje od 3 kwietnia br., w Sądzie Najwyższym powstały dwie nowe Izby: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. W pierwszej z nich rozpatrywane mają być m.in. skargi nadzwyczajne, protesty wyborcze i skargi na przewlekłość postępowań.

By te ostatnie mogły być rejestrowane konieczne było przyjęcie uchwały o utworzeniu wydziału izby. Już wcześniej wyznaczono dotychczasową przewodniczącą Wydziału III Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sędzię Jolantę Strusińską-Żukowską do zajmowania się właśnie tymi skargami.

Czytaj: Pierwszy sędzia wyznaczony do rozpatrywania skarg na przewlekłość >>

Skargi na przewlekłość - problem z dotrzymaniem terminu
O tym, że z powodu wejścia w życie nowej ustawy powstał problem ze skargami na przewlekłość postępowań mówił LEX.pl sędzia Stanisław Zabłocki, prezes SN kierujący Izba Karną.

- Ustawodawca kompletnie nie pomyślał o specyfice tych skarg. A konkretnie o tym, że tam obowiązują pewne terminy. Organizacja tej nowej izby potrwa zapewne co najmniej parę miesięcy, a tymczasem w ustawie jest mowa, że skarga na przewlekłość musi być rozpoznana w ciągu najwyżej dwóch miesięcy. Nowej izby „fizycznie” nie ma, a sprawy te nie mogą już być rozpatrywane w Izbie Karnej czy Izbie Pracy - wyjaśniał.

Jak zapowiedział, by zapobiec wtórnej przewlekłości, I prezes Sądu Najwyższego będzie delegował sędziów, na przykład z Izby Karnej, na określony termin do odbycia posiedzenia w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na tych posiedzeniach mają rozpatrywać skargę na przewlekłość.

Jest wydział - rusza rejestrowanie spraw
Jak powiedział LEX.pl Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego, utworzenie wydziału Izby Kontroli Nadzywczajnej i Spraw Publicznych, usuwa wszystkie formalne przeszkody, które dotąd uniemożliwiały zajęcie się skargami dot. przewlekłości postępowań.

- Uchwała weszła w życie, z mocą obowiązującą od 3 kwietnia. Konretne sprawy można już zarejestrować, w tym konretnym wydziale, konkretnej izby. Będzie można też wyznaczać terminy i składy do ich rozpoznawania. Jedna sędzia została już wyznaczona, składy mają być trzyosobowe, każdorazowo wyznaczani będą do nich sędziowie - dodał.

Z Wydziału III Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przekazano ok. 8 skarg na przewlekłości, kolejne znajdują się też wśród 22 pism, które począwszy od 4 kwietnia wpłynęły do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.


LEX Navigator Postępowanie Karne>>