Zdaniem SN suma ta nie może być większa niż 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej>>>