W liscie do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej prezes sądu podkreśla, że instytucje wymiaru sprawiedliwości od kilku lat mają problem z brakiem odpowiedniej liczby biegłych sądowych. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy specjalistów. - Problem ten systematycznie narasta. Jego przyczyny tkwią zarówno w niewygórowanych stawkach wynagrodzenia, jak w i stale zmniejszającej się liczbie czynnych zawodowo specjalistów. Sposobem na chociaż częściowe uzdrowienie tej sytuacji może być udział lekarzy specjalistów jako biegłych ad hoc – podkreśla prezes Sadlik. Więcej>>