W ubiegłym tygodniu KE uruchomiła procedurę naruszeniową w kwestii nowego prawa, dotyczącego sądownictwa w Polsce. - To prawo podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodne z prymatem prawa unijnego - powiedział komisarz. I dodał, że przepisy tego prawa m.in. uniemożliwiają polskim sądom bezpośrednie wykonywanie niektórych przepisów unijnego prawa, czy ochronę niezależności sądowniczej. 

Czytaj: KE rozpoczyna procedurę wobec Polski w związku ustawą o dyscyplinowaniu sędziów>>
 

Zaniepokojenie komisarza w odniesieniu do Sądu Najwyższego dotyczy sytuacji, jaka tam powstała po zakończeniu z dniem 30 kwietnia br. kadencji na stanowisku I prezesa przez prof. Małgorzatę Gersdorf i powołaniem na tymczasowo kierującego SN kontrowersyjnego sędziego Kamila Zaradkiewicza. Pierwszą jego decyzją było zwołanie na piątek 9 maja, mimo trwającego stanu epidemii, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, które ma wybrać kandydatów na I prezesa. 

 


Czytaj: 
Kamil Zaradkiewicz pokieruje tymczasowo Sądem Najwyższym>>
8 maja Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, które wybierze nowego prezesa>>

 

Kolejną decyzją Zaradkiewicza była zmiana zarządzenia byłej I prezes z 20 kwietnia, w której nakazywała ona Izbie Dyscyplinarnej zawieszenie działalności w związku nałożeniem na nią takiego obowiązku w postanowieniu TSUE i przekazanie akt wszystkich spraw do innych izb SN. Pełniący obowiązki I prezesa nakazał zwrot spraw do Izby Dyscyplinarnej za wyjątkiem spraw dotyczących sędziów.

Czytaj: SN: Zaradkiewicz przywraca sprawy do Izby Dyscyplinarnej, ale uznaje zabezpieczenie TSUE>>
 

Zaniepokojenie Komisji Europejskiej wynika m.in. stąd, że polskie władze unikają przyjęcia jednoznacznego stanowiska co do tego, czy wykonają postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej.   


Komisarz Reynders poinformował też, KE monitoruje środki wprowadzone w czasie pandemii przez różne państwa członkowskie dotyczące praworządności i praw podstawowych. Zapowiedział, że KE opublikuje we wrześniu raport na temat praworządności w Unii Europejskiej.